top of page

Op stap met de wethouder

Wethouder Melanie van der Horst kwam 21 maart naar Weesp om met de ondernemers te praten. Als portefeuillehouder Openbare Ruimte bezocht ze eerst het centrum en daarna was er tijd voor een kort rondje over Noord.


Tijdens de wandeling over Noord hebben we haar kunnen spreken over zaken die voor een ieder van belang zijn: het openbaar vervoer, de intensivering van de terreinen (ook buiten Noord) en de impact van het 30km/u-beleid.


Hoofdroute

Op dit moment is de hoofdroute op Noord in zijn geheel niet correct ingericht en daarom was het fijn dat zij dit zelf kon aanschouwen. Ook de gevaarlijke kruising bij Denso is door haar aanschouwd en de onveilige situaties die hier ontstaan werden meteen duidelijk.


opties benutten

De intensivering en de huidige regelgeving die dat op dit moment nog belemmert, was voor haar een onbekende situatie. Wat haar betreft komt het snel op de agenda, want ze in dat de schaarse gronden voor bedrijven in de regio Amsterdam beter benut kunnen en moeten worden.


Stephanie Klein, de programmamanager Openbare Ruimte en Verkeer, was ook aanwezig bij het bezoek van de wethouder. Met haar houden we vanaf nu nauw contact om te zorgen dat we in Weesp alle opties die er zijn op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit kunnen benutten.
Wethouder Melanie van der Horst (met donkerrode broek) op werkbezoek op bedrijventerrein Noord in Weesp.

33 weergaven

Comments


bottom of page