top of page
IndustrieterreinWeesp_01.jpg
Mobiliteit
Bekijk hier het rapport

Mobiliteisvisie

In de Mobiliteitsvisie 2021-2045 staat de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer. Bij het samenstellen hebben inwoners en ondernemers input kunnen geven.

In het plan is aandacht voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, rekening houdend met alle verschillende soorten verkeer. Ook wordt  beschreven wat de huidige situatie is en welke maatregelen er nodig zijn. 

rapport mobiliteit.JPG

Onze portefeuillehouder Mobiliteit volgt alles wat beweegt over de bedrijventerreinen - en wat daarmee te maken heeft. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente (verkeersveiligheid, aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden) of de provincie (openbaar vervoer). Gelukkig is de IVW daarin een belangrijke gesprekspartner namens de bedrijven in Weesp.

Enkele onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn in onze gesprekken met de gemeente: 

  • openbaar vervoer industrieterrein

  • snelheid verkeer

  • fietsverbindingen via de industrieterreinen

  • (nieuwe) ontsluitingswegen

 

Daarnaast heeft Mobiliteit ook raakvlakken met twee andere portefeuilles binnen het IVW-bestuur: Duurzaamheid (groene mobiliteit) en Ruimtelijke Ordening (parkeren). 

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page