IndustrieterreinWeesp_01.jpg
Mobiliteitsplan

Mobiliteitsvisie 2021-2045, een ‘duurzaam plan waarin de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer wordt beschreven.’ Dit plan moet in 2021 klaar zijn en voor alle plannen vraagt de gemeente input van de bevolking en van de ondernemers.

In het plan is aandacht voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor verschillende soorten verkeer en vervoer in Weesp, zoals bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook wordt in het algemeen beschreven wat de huidige situatie is en welke maatregelen nodig zijn.  

De IVW maakt onderdeel uit van de klankbordgroep die op regelmatige basis vergadert. Enkele onderwerpen die van belang zijn voor de ondernemers: 
 

- openbaar vervoer industrieterrein

- snelheid verkeer

- fietsverbindingen via de industrieterreinen

- nieuwe ontsluitingswegen

Volg hier de ontwikkelingen.

Bekijk hier het rapport
rapport mobiliteit.JPG

Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. mobiliteitskwesties kunt u naar ons mailen. 

Contact

Bedankt voor de inzending!

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW