top of page
rijnkade woningen.jpg

Parkmanagement

Er wordt continu gewerkt om de bedrijventerreinen in Weesp schoon, heel en veilig te houden. De afgelopen jaren is hiervoor veel werk verzet door de gemeente, ondernemers en de IVW. Dat zetten we voort onder de noemer Parkmanagement.

Zo pakken wij dat aan

Praktisch parkmanagement begint bij regelmatig toezicht op de openbare ruimte, waarbij actie wordt ondernomen als dat nodig is. Denk aan:

  • Zwerfafval

  • Achterstallig groenonderhoud

  • Herstel van schade (straatverlichting, wegen, trottoirs)

  • Overlast (water, milieu, geluid, verkeer, parkeren)

  • Wenselijke verbeteringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

Ondernemers maken samen met de gemeente, politie, brandweer en andere partijen afspraken om de criminaliteit en onveiligheid terug te dringen. Dit zijn maatregelen die daaruit voortkomen:

  • beter toezicht door politie, brandweer en beveiliging

  • beter verlichten van bedrijfspanden

  • het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte

  • signalering van criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit.

veiligheid industrieterrein.jpg
meldingen
mp inbraak.jpg
Melding calamiteit (spoed)


Brand, wateroverlast, illegale vuilstortingen, vandalisme, ernstige schade aan gebouwen, ondermijning: dit zijn de acute meldpunten.

wateroverlast.jpg
Melding openbare ruimte (minder spoed)

 

Losse stoeptegel, bankje vernield, lantaarnpaal kapot, groen te hoog, onhandige situaties? Meld het bij de gemeente Amsterdam (registratiesysteem SIA).

Team parkmanagement Weesp
Het vaste team parkmanagement Weesp bestaat uit de volgende deelnemers:

Algemene leden
Norbert Masereeuw                            |    IVW Coordinator                                  [info@ivw-weesp.nl    | 06-54304821
Ingrid Kikkert                                       |   Van Lonkhuizen Makelaars                                                       | 06-21501390              
Rein van der Toorn                              | ATN Beveiliging
    

Gemeente                                           Gebiedsmakelaar bedrijventerrein
Elles le Maitre                                      | Noord                         |  e.clerk@amsterdam.nl                        | 06-5006 5762        
Adil el Maftouhi                                   | Nijverheidslaan         | 
adil.maftouhi@amsterdam.nl             | 06-3919 5638   

 

Bedrijventerreinen
Noord                                                  | Norbert Masereeuw |  
norbert@nodema.nl                            | 06-54304821
Nijverheidslaan                                   | Joop Bos                   | 
joop@bos-kraanverhuur.nl                  | 0294-414970
                                                             | Wim de Groot           | 
wimenhinkedegroot@gmail.com       | 06-53243921           
Van Houten Industriepark                  | Maarten Duineveld   | 
maarten.duineveld@pronkjuweel.nl  | 06-21578559
Stationsgebied                                   | Ingrid Kikkert             | 
i.kikkert@vanlonkhuizen.nl                 | 06-21501390

Het team vergadert 1x per 8 weken. Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. het parkbeheer van alle industrieterreinen in Weesp kunnen neergelegd worden bij: 
info@ivw-weesp.nl |

Of bij het contactpersoon op het betreffende industrieterrein.

LEES onze artikelen:

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page