top of page
gemeentehuis weesp - breed.jpg

Portefeuilles

Het bestuur van de IVW verdeelt de taken via vijf portefeuilles, met elk een vast aanspreekpunt. Dit zijn ze:

Ruimtelijke Ontwikkeling  - Bouke Albrecht
Parkmanagement -  Norbert Masereeuw

Scholing en Arbeid - Maarten Duineveld

Mobiliteit - Ria Hagen

Duurzaamheid - Cees van Vliet

De portefeuillehouders zijn bereikbaar via info@ivw-weesp.nl.

Deze portefeuilles vallen bewust samen met in de Samenwerkingsagenda en de Omgevingsvisie 2050 van de gemeente. De recente ontwikkelingen per portefeuille vindt je hieronder.

thumbnail_zonnepanelen Gebrema.jpg

Duurzaamheid

Veel ondernemers hebben dezelfde vragen over energiebesparing en verduurzaming. Toch is ieder bedrijf anders en dat vereist maatwerk. Daarom helpt de IVW en bevorderen we de onderlinge samenwerking.

IndustrieterreinWeesp_01_edited.jpg

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vervangende nieuwbouw, het mengen van wonen en werken, nieuwe parkeernormen: de ontwikkeling van de Weesper bedrijventerreinen staat nooit stil. Met vaak grote gevolgen voor individuele bedrijven of het bedrijfsleven als geheel.

IndustrieterreinWeesp_01.jpg

Mobiliteit

Alles wat beweegt over de bedrijventerreinen - en wat daarmee te maken heeft - volgen we op de voet. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente of de provincie. Gelukkig is de IVW daarin een belangrijke gesprekspartner.

AdobeStock_207515591_edited_edited_edited.jpg

Scholing en Arbeid

Een bedrijf is zo goed als haar medewerkers. Dus neemt IVW initiatieven om het behouden en werven van personeel te verbeteren. Een belangrijke opdracht: voor nu en in de toekomst.

rijnkade woningen.jpg

Parkmanagement

Er wordt continu gewerkt om de bedrijventerreinen in Weesp schoon, heel en veilig te houden. De afgelopen jaren is hiervoor veel werk verzet door de gemeente, ondernemers en de IVW. Dat zetten we voort onder de noemer Parkmanagement.

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page