top of page

SCHOLING EN ARBEID

Een bedrijf is zo goed als haar medewerkers. Dus neemt IVW initiatieven om het behouden en werven van personeel te verbeteren. Een belangrijke opdracht: voor nu en in de toekomst.

  • Speerpunt is dat we scholen en ondernemers dichter bij elkaar willen brengen om zo toekomstige werknemers enthousiast te maken voor de Weesper bedrijven.

 

Aanspreekpunt voor deze portefeuille is Maarten Duineveld: info@ivw-weesp.nl

ONZE werknemers van de toekomst​

De IVW wil helpen om leerlingen uit het (beroeps)onderwijs enthousiast te maken voor de mooie bedrijven die we in Weesp hebben. Want een goede verbinding tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven is meer dan waardevol. Een directe link tussen de bedrijven en de scholen in Weesp zou geweldig zijn. 

In de gesprekken met ondernemers merkt Maarten Duineveld, die binnen ons bestuur de portefeuillehouder Scholing en Arbeid is, dat daar een grote behoefte aan is. Gelukkig is dit thema vastgelegd in de gebiedsopgaven van het Stadsgebied Weesp. Dat betekent dat we op ondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam mogen rekenen.

Kom met ideeën

Maar het belangrijkste zijn de ondernemers. Welke ideeën en wensen hebben zij? Wat is bijvoorbeeld het belangrijkste knelpunt dat je in jouw bedrijf ervaart als het aankomt op vmbo-stagiairs of het aantrekken van jonge medewerkers? Laat het Maarten weten via info@ivw-weesp.nl.

 

Twee interessante scholen

Als IVW-bestuur hebben we de contacten met het Casparus College (vmbo) en het Vechtstede College (vwo, havo, mavo) om te horen waar zij behoefte aan hebben.

Deze twee Weesper scholen voor voortgezet onderwijs zijn voor Weesper ondernemers interessant. Om te beginnen hebben de leerlingen behoefte aan stageplaatsen en snuffelstages. Als we dat binnen Weesp nog beter kunnen faciliteren, dan zetten we de deur wagenwijd open voor onze toekomstige werknemers.

Gooi On Stage

Diverse Weesper ondernemers komen graag over hun bedrijf en/of sector vertellen tijdens Gooi On Stage, een initiatief gericht op de werknemers van de toekomst. De IVW vindt dit een uitstekende opzet en wil samen met de scholen zoiets ook in Weesp van de grond krijgen.

onstage.jpeg

LEES onze artikelen:

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page