ivw bijeenkomst 10-2.jpg
IVW zoekt bedrijven die zich durven te manifesteren

 

De IVW is een van de grootste bedrijvenverenigingen in de regio.
Onze actieve vereniging heeft in de afgelopen jaren al veel bereikt. Een sterke vereniging onontbeerlijk om de belangen van de Weesper ondernemers goed te behartigen, zeker ook na de fusie met Amsterdam.

De IVW krijgt met de gemeente, de regio en andere instanties veel voor elkaar. Zaken die je als ondernemer alleen niet of moeizaam kunt realiseren. Denk aan de versoepeling van bestemmingsplannen, één aanspreekpunt bij de gemeente, participatie bij het parkmanagement en de ontwikkeling en modernisering van de industrieterreinen, mobiliteitszaken en andere economische ontwikkelingen.

Diverse promotiemogelijkheden zorgen voor de zichtbaarheid van de leden en brengen ze in contact met elkaar en met andere ondernemers in Weesp. Voor actuele en interessante nieuwsvoorziening werkt de IVW samen met Enter waardoor een groot bereik wordt gerealiseerd. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een gesloten ledenomgeving waar je als lid belangrijke documenten vindt, meepraat via een forum en inzicht krijgt in de contactgegevens van de leden.

Aansluiting bij de IVW is dan ook aantrekkelijk. Immers, hoe meer leden hoe beter wij de belangen van de Weesper bedrijven kunnen behartigen en invloed kunnen uitoefenen bij nieuwe ontwikkelingen en beleid.

Luchtfotos_Weesp_40.jpg

Voordelen IVW-
lidmaatschap

 • Actieve belangenbehartiging

Netwerken en events

 • IVW Businessclub

 • IVW Businessborrels

 • Ondernemers Theater

 • Verkiezing Onderneming van het jaar

 • Nieuwjaarsreceptie

 • Zomer BBQ
   

Bedrijfspromotie

 • Bedrijfsvermelding op de website

 • Bedrijfsbezoeken 

 • Introductie van (nieuwe) leden via
  de rubriek 'even voorstellen'.

 • Vermelding op LinkedIn

 • Korting bij het adverteren in het B2B
  magazine. 

 Zakelijke nieuwsvoorziening

 • IVW|B2B maandelijks magazine

 • IVW|B2B wekelijkse online nieuwsbrief

 • Nieuws en informatie via de website
  en LinkedIn
   

Ondersteuning

 • Vraag en aanbod via de website.

 • Meldingen openbare ruimte, klachten
  of problemen
   

 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW