top of page

RUIMTELIJKE Ontwikkeling

Vervangende nieuwbouw, het mengen van wonen en werken, nieuwe parkeernormen: de ontwikkeling van de Weesper bedrijventerreinen staat nooit stil. Met vaak grote gevolgen voor individuele bedrijven of het bedrijfsleven als geheel.

Waar het nu vooral over gaat:

  • het intensiveren van de bedrijventerreinen

  • woningbouw langs de Amstellandlaan

  • verdere functiemenging op de bedrijventerreinen

  • herontwikkeling Sationsgebied

Aanspreekpunt voor deze portefeuille is Bouke Albrecht: info@ivw-weesp.nl

Lees onze artikelen:

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page