top of page

Toekomstvisie bedrijven terreinen

Ondernemers vertellen hoe zij de toekomst zien van de Weesper bedrijventerreinen.

Na 10 jaar is het weer tijd voor een nieuwe toekomstvisie bedrijventerreinen. Het is verheugend dat de Gemeente een projectteam heeft opgezet die tot doel heeft de visie van de ondernemers zelf te presenteren aan de wethouder.


Het bestuur van de IVW heeft de afgelopen periode het projectteam begeleid en de teamleden met de historie en huidige situatie bekend gemaakt door gesprekken en rondritten over de bedrijventerreinen. Gezamenlijk hebben zij ook een selectie gemaakt van 19 ondernemers, allen gevestigd op- en verspreid over de 3 bedrijventerreinen, die bij het proces betrokken zijn.

Gedachtenroos en kansenkaart

De gedachtenroos is een schematische weergave van alle opmerkingen, kansen, bedreigingen en ervaringen die gedeeld zijn door deze ondernemers met betrekking tot de toekomst van de vier bedrijventerreinen in Weesp.

Gegevens zijn verzameld door het houden van diepte-interviews met de ondernemers en de input van het IVW bestuur doordat de bestuursleden in hun netwerk ook diverse gesprekken hebben gevoerd en als spreekbuis voor de leden fungeerden. De gedachtenroos leidt uiteindelijk tot de ontwikkeling van een kansenkaart per bedrijventerrein die als bouwsteen zal dienen bij het opstellen van een nieuwe Toekomstvisie Bedrijventerreinen Weesp.

De gedachtenroos is onderverdeeld in 5 thema’s, te weten;

– Openbare ruimte – Visie en samenwerking met Gemeente – Duurzaamheid – Behoud bedrijfsfuncties – Bereikbaarheid


Het gewicht en het belang van de thema’s zijn meegewogen door het projectteam. De twee belangrijkste eruit springende thema’s voor Weesper ondernemers zijn: – behoud bedrijfsfuncties – visie en samenwerking met de gemeente.

Elk thema kent ook een inhoudelijke verdiepingsslag. Als we het bijvoorbeeld hebben over ‘behoud bedrijfsfuncties’ dan hebben onze ondernemers duidelijk aangegeven dat zij geen extra woningbouw toegevoegd willen hebben aan de industrieterreinen.

Daarnaast is er wel behoefte aan het uitbreiden van mogelijkheden om de diverse werkfuncties in hetzelfde gebied te kunnen combineren (lees: mengen van industrie, kantoorfaciliteiten, opslag, productie, etc.). Het thema ‘visie en samenwerking met de gemeente’ gaf in de verdiepingsslag duidelijk weer dat Weesper ondernemers veel behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent hun toekomstperspectief, aan een gemeenschappelijke visie en aan een betere communicatie tussen de gemeente en de bedrijven.

Vervolg

Op 16 september 2020 is tijdens een werksessie de uitkomst van alle gesprekken door het projectteam aan de ondernemers gepresenteerd. De ondernemers kregen vervolgens de mogelijkheid om per industrieterrein onder leiding van het projectteam met elkaar de uitkomst te bespreken. Het resultaat van deze besprekingen zal wederom worden verwerkt tot een 2.0 versie. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van dit vervolg!


Bekijk hier de structuurvisie van 2010!

Structuurvisie bedrijventerreinen Weesp november 2010
.pdf
Download PDF • 5.79MB

5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Ruimte voor verbetering

Eerst maar even mezelf voorstellen als nieuw bestuurslid. Ik ben woonachtig in Nigtevecht, getrouwd, vader van een zoon van 13 en een dochter van 16 jaar, en ondernemer op de Hogeweyselaan als mede-ei

Comments


bottom of page