top of page
gemeentehuis weesp - breed.jpg

Gemeente zaken

De IVW behartigt uw belangen als ondernemer bij de gemeente en overheid en werkt hiertoe samen met belangenverenigingen VNO-NCW West en de Regionale Federatie van bedrijvenverenigingen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele zaken.

Economische ontwikkeling en ondernemerschap

IndustrieterreinWeesp_01.jpg

Mobiliteitsplan

De gemeente Weesp werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan wordt de visie van de gemeente op verkeer en vervoer beschreven voor de komende 5 tot 10 jaar. De IVW neemt deel aan een klankbordgroep en geeft aanvullingen vanuit de eigen expertise. Daarnaast wordt gesproken over de ambities die een plek moeten krijgen in het nieuwe mobiliteitsplan.
 

energie transitie.jpg

Duurzaam Weesp

Bedrijven zijn verplicht de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) te informeren welke maatregelen zijn genomen om energie te besparen en wat het energieverbruik is. Deze informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of meer dan 25.000 m3 aardgas of een equivalent ervan. Het doel: de CO₂-uitstoot verminderen binnen de gestelde termijn. 

Toekomst bedrijventerreinen

nijverheidslaan woningen.jpg

Weesp heeft een stevige reputatie als werk- en industriestad.

De toenemende concurrentie in de regio en de constant ontwikkelende markt maken het noodzakelijk om zorgvuldig naar de positie van de stad te kijken en waar nodig doelbewust mee te bewegen. Met name op de bedrijventerreinen Noord, Rijnkade en Nijverheidslaan zijn nieuwe impulsen nodig, zodat Weesp ook in de toekomst plaats kan bieden aan een ‘vitale, robuuste en duurzame’ economie.

Van werken naar wonen

Nijverheidslaan

nijverheidslaan woningen.jpg

De meeste ondernemers vinden het maar niets, maar de gemeente is definitief van plan 115 woningen te bouwen aan de Nijverheidslaan. De nieuwe wijk gaat Weesperwerf heten.

De IVW heeft namens de ondernemers Bos Kraanverhuur, Smit & Zoon, De Groot Luchtkanalen, Kadant Johnson Europe, De Bruyn Watersport Services, Karwei Weesp en Car Casting Holland een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.

Rijnkade | Amstellandlaan

rijnkade woningen.jpg

Wonen aan het Amsterdam-Rijnkanaal is aantrekkelijk. De aanwezigheid van het grote industrieterrein Noord maakt dat niet eenvoudig te realiseren. Vracht- verkeer en veiligheid komen in het geding. Ondernemers zitten niet te wachten op een mix met wonen, als dat belemmeringen gaat geven voor hun huidige of toekomstige activiteiten. Volg hier de heront-wikkeling van de Rijnkade en de Amstellandlaan en de rol van de IVW.

van Houten Industriepark

van houten woningen 2.jpg

Weesp wil een deel van de leegstaande panden van het Van Houten Industriepark transformeren tot woongebied. Eigenaren van naastgelegen bedrijven en omwonenden denken mee. De locatie nabij het centrum is een sterk pluspunt. Dit biedt kansen voor woningen voor jongeren en starters. De IVW staat voor de invulling van beneden werken en boven wonen en pleit voor ondernemers met een maatschappelijke functie. 

bottom of page