Omgevingsvisie Weesp 2050

De Omgevingsvisie Weesp 2050 geeft aan wat de gemeente Weesp de komende 30 jaar voor u als ondernemer in petto heeft. Het gepresenteerde conceptvoorstel wordt op korte termijn door de Gemeenteraad behandeld.

Wilt u niet alles lezen maar wel weten wat de belangrijkste punten zijn?

Bekijk dan onze video waarin we in het kort ingaan op de de belangrijkste punten van de omgevingsvisie voor ondernemers en we je meenemen in de zienswijze van de IVW.

De gemeente zal zich over de argumenten moeten buigen en dit meenemen in een definitieve versie. 

Zienswijze IVW Omgevingsvisie Weesp

Download de totale omgevingsvisie van Gemeente Weesp via deze link:

Belangrijk voor u zijn de pagina’s 62 t/m 79. 

Bevestig hier dat u als ondernemer achter onze zienswijze staat. Zo creëren wij het draagvlak dat hard nodig is in antwoord op de visie van de gemeente.

Ja!
Ik ben het eens met de zienswijze van de IVW.
Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
© IVW Weesp

info@ivw-weesp.nl 

06-54961220

[Monique Veldhuijzen]

Postadres:
Stationsplein 30
1382 AD Weesp