top of page
energie transitie.jpg

DUURZAAMHEID

De IVW helpt bedrijven in Weesp met verduurzamen en energie besparen. Hier vindt u informatie over regelingen en wetten, Weesper initiatieven en ondersteuning van de gemeente Amsterdam.

Stimulerend toezicht
Verplichte energiebesparing voor grotere bedrijven: lees meer...

Weesp Eco Energie
Samen maken we een zonnepark op de daken van het Weesper bedrijventerrein: lees meer...

Weesp Duurzaam

Maak kennis met dit initiatief voor een groener en duurzamer Weesp: lees meer... 

De visie van Weesp

Weesp wil in 2030 energienetraal zijn: lees meer...

Stimulerend toezicht

 

Energiebesparing is voor ondernemers geen vrijblijvendheid meer. Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

 

Gebruikt u meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas? Dan moet u actie ondernemen en maatregelen treffen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
 

Hoe ondersteunt de gemeente Weesp 

Veel ondernemers vinden de regelgeving ingewikkeld. Met de methode Stimulerend Toezicht gaat de gemeente een ieder die dat wil ondersteunen en begeleiden om te voldoen aan de regels en geld te besparen.

De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) past deze methode toe op bedrijventerrein Weesp-Noord en Rijnkade. 

 

OFGV maakt het energieverbruik van uw bedrijf inzichtelijk en laat zien welke besparingsopties er zijn. Zij berekenen de kosten, de terugverdientijd en stellen vast wanneer er maatregelen moeten worden getroffen. U krijgt de beschikking over een online Energie Beheer Systeem waarmee u zelfstandig aan de slag kunt.

Hoeveel tijd krijg ik?

De gemeente Weesp biedt deze ondersteuning drie jaar lang kosteloos aan. In deze periode vindt er geen handhaving op energiebesparing plaats. Na de fusie met de gemeente Amsterdam zal de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in samenwerking met de OFGV het project voorzetten.
 

Wanneer meedoen?

Bedrijven die 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas of een equivalent daarvan in warmte gebruiken kunnen zich aanmelden voor het project

Stimulerend toezicht

Klik op het plaatje voor een grotere versie.

stimulerend toezicht.JPG

Weesp Eco Energie

 

De energiecoöperatie van Weesp is op zoek naar daken vanaf 300 m². Samenwerken met Weesp Eco Energie betekent minder energie gebruiken, een beter energielabel voor uw pand, geen onnodige risico’s lopen en geen omkijken hebben naar de zonne-installatie. 

De coöperatie onderhoudt, beheert en exploiteert de installatie gedurende minimaal 16 jaar. Dit wordt bij de notaris vastgelegd middels een Recht van Opstal. Het risico ligt bij de coöperatie, zodat de dakeigenaar compleet wordt ontzorgd, samen met regionale professionals.

 

Vast bedrag per jaar
Als dakeigenaar ontvangt u een vast bedrag per jaar aan dakhuur of, als u mee investeert in de installatie, een hoge rente over het ingelegd vermogen.

 

Financiering van uw zonnestroomsysteem wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe postcoderoos (subsidie) regeling. Weesper bewoners kunnen investeren en profiteren van de opbrengst van uw bedrijfsdak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen

 • Lage investering (min €0 – max €10.000)

 • Stabiele jaarlijkse opbrengst

 • Allerhoogste rendement (9 – 12% gedurende 15 jaar)

 • Er kunnen (op maat) afwijkende afspraken worden gemaakt (bijv. over looptijd, dakrenovatie, verbetering energielabel etc.)

 • De coöperatie neemt verantwoordelijkheid voor vervangingsinvestering (o.a. omvormers), verzekering (o.a. brand, lekkage) en ander onderhoud en verwijderingsbijdrage

 • Geen risico en onderhoudskosten

 • WOZ-waarde blijft gelijk

 • U levert met minimale inleg een grote bijdrage aan de energietransitie

 • Uw Weesper medewerkers kunnen ook in uw project deelnemen (inleg vanaf € 100,- rendement ± 6%)
   

Nadelen

 • Huurcontract van minimaal 16 jaar

 • De installatie blijft eigendom van de coöperatie


Kijk voor meer informatie : Weesp Duurzaam of mail naar paul@weespduurzaam.nl

thumbnail_zonnepanelen Gebrema.jpg
Weesp Eco Energie

Weesp Duurzaam

Weesp Duurzaam is een onafhankelijk platform voor particulieren voor een groener en duurzamer Weesp.

“Door middel van dit platform hopen we de inwoners van Weesp te inspireren, te helpen en bovenal te betrekken bij het creëren van een mooi, groen en duurzaam Weesp.”

 

Activiteiten zijn: gratis energiecoach, project Weesperzon (subsidie voor zonne-energie op grote daken), collectieve inkoop van woningisolatie en zonne-panelen, gratis warmtescan en een wekelijks inloopspreekuur.

Kijk hier voor meer informatie: Weesp Duurzaam

Weesp Duurzaam

De visie van Weesp op duurzaamheid

 

De gemeente Weesp heeft in de Nota Duurzaam Weesp het principe van Cradle-to-Cradle omarmd. Dit betekent dat de kernwaarden People, Planet en Profit de leidraad vormen voor de gemeentelijke visie en beleid ten aanzien van duurzaamheid.

 

De gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

 

De gemeente ziet voor zichtzelf vooral een faciliterende, communicerende en verbindende rol.
De landelijke doelstellingen uit het energieakkoord zijn leidend naast de regionale projecten die zijn gestart.

Visie
Heeft u een vraag, verzoek of suggestie over duurzaamheid, mail ons dan!
UW VRAAG

Bedankt voor de inzending!

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW 
bottom of page