energie transitie.jpg
DUURZAAMHEID
Stimulerend toezicht

Energiebesparing is voor ondernemers geen vrijblijvendheid meer. Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Gebruikt u meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas? Dan moet u actie ondernemen en maatregelen treffen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
 

Hoe ondersteunt de gemeente Weesp 

Veel ondernemers vinden de regelgeving ingewikkeld. Met de methode Stimulerend Toezicht gaat de gemeente een ieder die dat wil ondersteunen en begeleiden om te voldoen aan de regels en geld te besparen.

De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) past deze methode toe op bedrijventerrein Weesp-Noord en Rijnkade. 

 

OFGV maakt het energieverbruik van uw bedrijf inzichtelijk en laat zien welke besparingsopties er zijn. Zij berekenen de kosten, de terugverdientijd en stellen vast wanneer er maatregelen moeten worden getroffen. U krijgt de beschikking over een online Energie Beheer Systeem waarmee u zelfstandig aan de slag kunt.

Hoeveel tijd krijg ik?

De gemeente Weesp biedt deze ondersteuning drie jaar lang kosteloos aan. In deze periode vindt er geen handhaving op energiebesparing plaats. Na de fusie met de gemeente Amsterdam zal de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in samenwerking met de OFGV het project voorzetten.
 

Wanneer meedoen?

Bedrijven die 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas of een equivalent daarvan in warmte gebruiken kunnen zich aanmelden voor het project

stimulerend toezicht.JPG
Duurzaam Weesp

De gemeente Weesp heeft in de Nota Duurzaam Weesp het principe van Cradle-to-Cradle omarmd. Dit betekent dat de kernwaarden People, Planet en Profit de leidraad vormen voor de gemeentelijke visie en beleid ten aanzien van duurzaamheid.

 

De gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

 

De gemeente ziet voor zichtzelf vooral een faciliterende, communicerende en verbindende rol.
De landelijke doelstellingen uit het energieakkoord zijn leidend naast de regionale projecten die zijn gestart.

Heeft u een vraag, verzoek of suggestie inzake duurzaamheid, mail ons dan!
Contact

Bedankt voor de inzending!

Word ook lid van de IVW.
Samen staan we sterker bij het behartigen van de belangen van het Weesper bedrijfsleven. 
POPPETJE.png
 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 ONDERNEMERSVERENIGING WEESP | IVW