top of page

Vooruit met de ontwikkeling!

Hoe kunnen we onze bedrijfsruimte op een hoogwaardige manier uitbreiden? Het is een veelvoorkomende vraag bij ondernemers in Weesp. Als IVW-bestuur buigen we ons daarover binnen de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling.


Wij voeren hierover structureel overleg met Tineke Booij, dagelijks bestuurslid van het stadsgebied Weesp. Het is fijn dat de bestuurscommissie graag wil horen wat onze mening en visie is op verschillende lopende thema’s. Zo zijn we samen met de gemeente aan het onderzoeken welke procedurele problemen we moeten oplossen om de bedrijventerreinen te intensiveren, om zo meer arbeidsplaatsen te kunnen genereren. We zien dat er vanuit de markt steeds meer behoefte ontstaat om extra meters bedrijfsruimte toe te voegen en die een hoogwaardige invulling te geven.


Parkeernorm


Een groot probleem bij intensiveren is de huidige parkeernorm. Deze is verouderd en houdt geen rekening met alternatief vervoer. We hebben daar met de gemeente intensief over gesproken. De uitkomst is dat wij bij een aantal intensiveringsaanvragen de parkeernorm anders kunnen invullen en onderbouwen. Deze aanvragen worden op een andere manier behandeld, namelijk via de 'initiatieftafel'. Dit zorgt voor een goede afstemming vooraf, zodat een uitbreidingsplan niet al meteen zal sneuvelen op de parkeernorm. Wat ons betreft een mooie ontwikkeling, met name in de samenwerking met het dagelijks bestuur van Weesp!

We zullen ook met alternatieve vervoersmethoden moeten komen. Zo wordt onderzocht of er een bus over de Hogeweyselaan kan gaan rijden. Deze weg wordt op termijn heringericht voor een betere bereikbaarheid en om de snelheid aan te passen. Daarnaast willen we inzetten op deelauto’s en deelfietsen vanaf het stationsgebied.


Scharnierpunt

Een ander belangrijk project is een mogelijke herontwikkeling van 'het scharnierpunt', oftewel de hoek Rijnkade-Amstellandlaan-Flevolaan, tot woongebied. Binnenkort wordt een projectleider aangesteld die de problematiek rond dit punt gaat onderzoeken. Vanuit de IVW hebben wij aangegeven dat de huidige verkeerssituatie geen wijziging behoeft: de twee haakse bochten zorgen voor een veilige doorgang met dito snelheid. Wel willen we een oplossing voor de geluidsoverlast die omwonenden van het verkeer kunnen ervaren. Veiligheid van de huidige verkeerssituatie en duidelijkheid voor de aldaar gevestigde bedrijven zijn voor ons het uitgangspunt in dit project.


Bouke Albrecht, bestuuurslid IVW, portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Recente blogposts

Alles weergeven

Uitdagende trajecten

Het is goed dat we vanuit de overheid druk zijn met het verduurzamen van woningen en industrie. Vanuit mijn vakgebied zie ik ook de knelpunten die dit met zich mee brengt. Deels ingegeven door een sne

Bình luận


bottom of page