top of page

Tussenrapportage Virtual Power Plant Weesp Noord

Bijgewerkt op: 15 dec. 2023

conclusie tot 11 oktober 2023

Momenteel is er gelukkig (nog) geen netcongestie in Weesp Noord. De infrastructuur lijkt momenteel toereikend voor de korte termijn. Daarom is een investering in zonnepanelen nu nog steeds een lucratieve, interessante en waardevolle investering.


Toch blijkt dat onzekerheid over de investering in een zonnestroominstallatie een hot topic is geworden. Gevoed door de media over lage verkoopprijzen van zonnestroom, de dreiging van het afschaffen van salderen, het opvoeren van terugleverkosten bij VandenBron en berichten uit netcongestie gebieden waar installatie moeten worden afgeschakeld, zorgen voor investeringsonzekerheid. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheid om via een back-office platform stroom rechtstreeks aan elkaar te kunnen gaan leveren voor een vaste prijs gedurende meerdere jaren. Hiermee krijgt de investeerder zekerheid dat hij zijn investering terugverdiend, en kunnen afnemers voor een langere tijd een vaste stroomprijs betalen, waardoor zij zekerheid krijgen dat ze niet plotseling geconfronteerd worden met extra hoge energiekosten. Dit heet een Virtual Power Plant.


Parallel hieraan worden de ontwikkelingen gevolgd bij andere EHUB’s, bedrijventerreinen, netbeheerders en mogelijkheden om groepscapaciteits contracten met de netbeheerder te kunnen afsluiten.

Naast het vergaren van informatie over de ambities en wensen van de ondernemers op Weesp Noord, gaan we kijken hoe we dit collectief het beste vorm kunnen geven, in coöperatieve vorm, een ESCO, Stichting of een BV, en hoe dit praktisch, juridisch en organisatorisch ingericht zou moeten worden.


Verder delen we graag de successen, knelpunten, vragen/ kwesties en vooral de urgentie met jullie.


Successen

 1. Meer dan 10.000 zonnepanelen wekken momenteel al stroom op de daken van Weesp Noord, dit geeft nu een besparing van 1242 ton CO2 per jaar. Dit is een equivalent aan 1000 huishoudens. Nog voldoende braakliggend dak voor uitbreiding.

 2. Drie bedrijven hebben bedrijfsprocessen waarbij hun energievraag flexibel gestuurd kan worden, waardoor netcongestie kan worden voorkomen of worden verminderd (netcongestie serviceproviders).

 3. 58 koplopers gesignaleerd op Weesp Noord, waarvan 12 koplopers aangeven een actieve rol te willen spelen om energie te gaan verhandelen.

 4. Een derde van de bedrijven tot nu toe geeft aan, wellicht geïnteresseerd te zijn om energie te kopen of te verkopen van elkaar, mits dit financieel interessant is.

 5. Voorlopig zijn er weinig issues over netcongestie ontvangen

  1. Een enkeling heeft problemen met de netbeheerder:

   1. Krijgt een kleinere aansluiting dan gewenst (1)

   2. Wacht op slimme/digitale meter (3)

   3. Heeft zelf een alternatieve oplossing gevonden voor de lange wachttijd van de netbeheerder.

    1. Door het installeren van een smart charging network

    2. Door rechtstreekse stroomlevering (dakeigenaar naar huurder)


Knelpunten

 1. Lage respons tot nu toe om de vragenlijst in te vullen (34 respondenten, sommige haken voor het einde af).

 2. Reden voor het niet invullen (uitstelgedrag/weinig begrip voor urgentie) was te weinig tijd/prioriteit beschikbaar

  1. Daarom lijst gesplitst naar 2 verschillende doelgroepen:

   1. Vragenlijst voor de ondernemer/eigenaar/directeur (15 min)

   2. Vragenlijst voor (facilitair) administratieve informatie (20 min)

 3. Een directe noodzaak voor het tekenen van een Green Deal, of het oprichten van een coöperatie wordt (nog) niet gevoeld. Het in collectief oplossen van een gebiedsprobleem wordt wel als noodzaak gevoeld voor het oprichten van een coöperatie of tekenen Green Deal. Urgentie hiervoor wordt momenteel niet opgemerkt.

 4. Dit zijn momenteel de belangrijkste ‘gebieds’problemen uit de survey:

  1. Lange wachttijd/slechte bereikbaarheid netbeheerder Liander

  2. Onzekerheid stroomopbrengst/terugverdientijd investering

  3. Financiering dakrenovatie van dakbedekking

  4. Eigenaar/huurder conflict over investering zonnepanelen

Naast de kwantitatieve resultaten uit de survey zijn ook diverse kwalitatieve gesprekken gevoerd met ondernemers in dit gebied Weesp Noord, over het opzetten van een coöperatie/stichting/energieBV voor ondernemers om hun overtollige stroom te verkopen

 1. Uit gesprekken met ondernemers komen de volgende spontane vragen naar boven:

  1. Hoe verdien ik mijn investering in zonnestroom terug?

  2. Hoe krijg ik een hogere vergoeding voor mijn zonnestroom?

  3. Heb ik wel het juiste energiecontract? Betaal ik niet teveel?


vragen/kwesties

In een later stadium verwachten we de volgende vragen/ kwesties op te pakken:

 1. Ondernemers zijn momenteel nog weinig bekend met de businessopportunity om te gaan handelen op de stroommarkt.

 2. Ondernemers zijn nog niet bekend dat overstap op dynamische uurprijzen wellicht interessant zijn als kostenbesparing.

 3. Ondernemers zijn nog niet bekend dat ze hun energierekening positief kunnen beïnvloeden als ze hun eigen onbalans gaan managen (timing stroomvraag – demand respons- of door middel van een opslag capaciteit in een accu/batterij).

Urgentie

Nu is het moment om met alle ondernemers en pandeigenaren te gaan kijken hoe we opgewekte zonnestroom via een onderlinge backbone aan elkaar te kunnen leveren.

 • Door dit nu te onderzoeken bereiden we ons voor op een eventuele netcongestie waarbij je het teveel aan stroom niet meer terug kan leveren.

 • Ondernemers die nog zonnestroom willen gaan opwekken en voldoende dakvlak hebben om meer op te wekken dan ze gebruiken, kunnen straks een belangrijke rol spelen bij de stabiliteit van het netwerk!

Meld je aan, stuur je vragen en of opmerkingen via duurzaam@ivw-weesp.nl en we nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

77 weergaven

Comments


bottom of page