top of page

Deur wagenwijd open voor toekomstige werknemers

In de IVW-update (onze nieuwsbrief) van begin maart meldden we over de regionale banenmarkt Gooi On Stage, gericht op vmbo-leerlingen. Een van onze leden, Nodema, was hier aanwezig om zich te presenteren aan de werknemers van de toekomst.


Enthousiast maken

En daar willen wij als IVW op voortborduren in Weesp: helpen om leerlingen uit het beroepsonderwijs enthousiast te maken voor de mooie bedrijven die we hier hebben. Want een goede verbinding tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven is meer dan waardevol. Met de groei van Weesp, en daarmee de groei van het aantal bedrijven, zou het toch geweldig zijn als we ook een directe link kunnen leggen en onderhouden tussen bedrijven en scholen?


Ondersteuning

In de gesprekken met ondernemers merk ik dat daar een grote behoefte aan is, binnen ons eigen bedrijf trouwens ook. Gelukkig is dit thema vastgelegd in de gebiedsopgaven van ons stadsgebied. Dat betekent dat we op ondersteuning vanuit de gemeente mogen rekenen.


Kom met ideeën

Maar het belangrijkste zijn de ondernemers. Ik nodig jullie dan ook uit om met ideeën en wensen te komen om dit te laten slagen. Wat is bijvoorbeeld het belangrijkste knelpunt dat je in jouw bedrijf ervaart als het aankomt op vmbo-stagiairs of het aantrekken van jonge medewerkers? Laat het mij weten via info@ivw-weesp.nl.


Twee interessante scholen

Als IVW-bestuur hebben we de contacten met het Casparus College (vmbo) aangehaald en binnenkort kloppen we ook aan bij het Vechtstede College (vwo, havo, mavo) om te horen waar zij behoefte aan hebben. Deze twee Weesper scholen voor voortgezet onderwijs zijn voor Weesper ondernemers interessant. Om te beginnen hebben de leerlingen behoefte aan stageplaatsen en snuffelstages. Als we dat binnen Weesp nog beter kunnen faciliteren, dan zetten we de deur wagenwijd open voor onze toekomstige werknemers.


Maarten Duineveld bestuuurslid IVW portefeuillehouder Scholing en Arbeid

Commenti


bottom of page