top of page

Samenwerkingen

De IVW is aangesloten bij 2 belangenverenigingen;
VNO-NCW West en de bedrijvenvereniging Gooi en Vechtstreek.


Gezamenlijk erkennen wij het belang van lobbyen en netwerken en zetten wij ons in om een inclusief en duurzaam ondernemersklimaat te realiseren, met meer ruimte voor ondernemerschap.

vno-ncw.png

VNO-NCW is een ondernemers-vereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. VNO-NCW vertegenwoordigt ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familie-bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. 

De IVW is aangesloten bij VNO-NCW West, een invloedrijk netwerk van ondernemers in Noord- en Zuid-Holland, waaronder ook de Metropoolregio Amsterdam.

Ondernemers in metropool Amsterdam lobbyen voor een optimaal stedelijk ondernemingsklimaat. Bereikbaarheid en mobiliteit, behoud van bedrijventerreinen, woningbouw, natuur en milieu zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan.

Ga naar de website van VNO-NCW West/Amsterdam

Onderdeel hiervan is het GBA, het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam. Vanuit dit orgaan (8 grootste bedrijfsverenigingen van Amsterdam) is er overleg met de wethouders van Amsterdam en vindt de belangenbehartiging plaats. De IVW is lid van deze goed georganiseerde club. 

 

Het GBA zet zich in voor:
- arbeidsmarkt en onderwijs

- bereikbaarheid en mobiliteit

- welvaart, klimaat, milieu

- regionale economie en fysieke leefomgeving. 
 

Verkiezingsmanifest

Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers in de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en benoemen wij acht thema’s waaraan juist ondernemers een grote bijdrage kunnen leveren. 

Lees hier het verkiezingsmanifest

logo bedrijvenfederatie.jpg

De Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek is een overlegorgaan waar alle voorzitters van alle ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek in participeren. Dit overleg betreft de belangenbehartiging van de ondernemers op regio en provinciaal niveau en wil door goede onderlinge samenwerking en afstemming regionale kwesties aanpakken. Zij geeft daarvoor bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd haar mening en adviezen aan lokale en provinciale overheden. De voorzitter van de OVGM is één van de deelnemende voorzitters.

Buiten de IVW bestaat de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek uit de volgende leden:
- BOV Blaricum
- BVHilversum
- Bijzonder Laren
- FIN Gooise Meren
- Ondernemend Wijdemeren
- Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM)
- Zakenclub Huizen

bottom of page