top of page

Stroom tekort voor Weesper-ondernemers?Update: Helaas aankondiging netcongestie Weesp

De vorige update was nog maar net gepubliceerd, toen we eind oktober bericht kregen van Liander dat ook Weesp getroffen zou worden door netcongestie afgekondigd door Tennet.

Op 7 december hebben we een voorlichting gegeven over de impact die dit kan hebben op ondernemers. 

 

Samengevat: 

Weesp kampt met een tekort aan stroom.

 

Waardoor komt dit?

1.      Het verbeteren en vernieuwen van de infrastructuur is niet tijdig opgeschaald door de regionale en landelijke netbeheerder.

1.      Het onderstation in Amstelveen is pas in het 4e kwartaal 2031 op voldoende sterkte.

2.      Er moeten veel meer kabels, onderstations en transformatorhuisjes worden vernieuwd en bijgeplaatst.

3.      Huidige procedures voor vergunningen en tekort aan arbeidskracht werken sterk vertragend.

2.      Enorme stijging van de vraag naar stroom

1.      In korte tijd is er 4x zoveel stroom aangevraagd als regio Amsterdam nu gebruikt.

2.      Vanwege verduurzaming, woningbouw, datacenters en waterstoffabrieken.

3.      De netbeheerder heeft te weinig inzicht en controle over het piekbelasting van het elektriciteitsnet  (piekverbruik-planning). 

4.      Door schonere stroom, minder van gas & kolencentrales, is het aanbod van stroom afhankelijk van weersinvloeden (zon & wind).

5.      Het is de taak van de netbeheerder om levering van stroom voor 99,99% te garanderen, het betreft dan ook een voorzorgsmaatregel.

 

Wat betekent dit concreet voor bestaande bedrijven? 

1.      Alle bedrijven worden gehouden aan maximale piekverbruik, dat is gezet op de hoogste piek van de afgelopen 12 maanden.

2.      Het automatisch ophogen van de contractuele piek is per 18 oktober 2023 gestopt.  

3.      Bij overschrijding van het piekverbruik zullen bedrijven in eerste instantie waarschuwingen krijgen en daarna boetes. 

4.      Het is dus verstandig om te onderzoeken hoe hoog het piekverbruik is, en vooral hoe vaak en wanneer deze voorkomt (meten=weten).

1.      Onderzoeken of het piekverbruik aangepast kan worden door bijvoorbeeld machines niet tegelijkertijd aan te zetten.

2.      Welke uitbreidings- en of groeiplannen zijn er voor bijvoorbeeld nieuwe machines, laadpalen, warmtepompen etc..

3.      Zijn er congestie verzachtende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, batterijen, accu’s andere timing van piekverbruik?

5.      Voorbereidingen treffen om bijvoorbeeld per straat of MS station de gelijktijdige pieken te verdelen. 

 

Wat betekent dit voor nieuwe (uitbreidings) aanvragen voor bedrijven of woningen?

1.      Alle lopende (vóór 18 oktober) goedgekeurde aanvragen bij Liander voor contractuele of fysiek nieuwe/grotere elektra aansluiting zullen worden uitgevoerd op basis van volgorde van aanvraag. 

2.      Alle nieuwe aanvragen na 18 oktober 2023 worden op een wachtlijst gezet, waarbij vermoedelijke de volgende volgorde wordt gehanteerd:

1.      Grote congestie verzachters krijgen voorrang (bedrijven die meer dan 1MW stuurbaarvermogen hebben) 

2.      Maatschappelijke instellingen (ziekenhuizen, scholen, etc..)

3.      Woningen

4.      Overige bedrijven

 

Wat betekent dit concreet voor bedrijven met verduurzamingsplannen? 

Investeringen in:

1.      zonnepanelen zijn geen enkel probleem (er is geen congestie op teruglevering), sterker nog, hierdoor kan de congestie /piekverbruik achter de meter verzacht worden.

2.      batterijen zijn raadzaam om piekverbruik te managen. Bedrijven met stuurbaar vermogen kunnen hiervoor een financiele vergoeding ontvangen.

3.      warmtepompen (minder gasverbruik) zal meer elektrisch vermogen vragen, onderzocht moet worden hoe dit samenvalt met het piekverbruik.

4.      Laadpalen zouden wel aangesloten kunnen worden, maar moeten slim aangesloten worden (d.w.z. met software om het piekverbruik te managen). 

 
Concreet vragen wij aan de Weesper ondernemers het volgende:  

1.      Maak een impactcheck: 

1.      Vragenlijst over toekomstige plannen energieverbruik (survey ondernemer & administratief)

2.      Check de impact via MijnLiander.nl, benodigd: Klantnummer & factuurnummer Liander of indien kleinverbruik via jaarnota energiemaatschappij.

2.      Meld je aan: 

1.      Om de werkgroep te machtigen om het energie(piek) verbruik op afstand en anoniem te monitoren en/of

2.      Actief mee te denken in een denktank/ werkgroep om je bedrijf te vertegenwoordigen (vereniging, Stichting, BV, cooperatie etc..) en/of 

3.       Alleen op de hoogte te worden gehouden van netcongestie ontwikkelingen rondom Weesp.

 

Aanvullend advies of ondersteuning? 

Om de consequentie en impact op uw bedrijfssituatie te checken bieden we aanvullend ook een advies- of klankbord gesprek, afhankelijk van uw wens/behoefte, mail hiervoor duurzaam@ivw-weesp.nl.

Mogelijk zijn hier wel kosten aan verbonden.  De eerste 30 minuten zijn gesubsidieerd, daarna geldt een uurtarief van 95 euro per uur.
30 weergaven

Comments


bottom of page