top of page

Doe mee met ons slimme project Smart-Grid

Ondernemers helpen met verduurzamen en er tegelijk voor zorgen dat het bedrijventerrein is voorbereid op de toekomst. Daarom startte de IVW met het ontwikkelen van een Virtual Power Plant. Een ambitieus en innovatief programma, gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, om een slim stroomnetwerk (Smart-Grid) op te zetten op het bedrijventerrein Noord in Weesp.

Door samen te werken creëren we een bedrijventerrein zonder problemen met netcongestie en hebben we tegelijk een collectieve oplossing voor hoge energieprijzen.

Wat is een Virtual Power Plant? Een Virtual Power Plant is een decentrale stroomfabriek, oftewel een verzameling van verschillende plekken waar elektriciteit wordt opgewekt, opgeslagen en met elkaar gedeeld. In potentie zou bedrijventerrein Noord meer stroom kunnen opwekken dan er nodig is. Daarmee wordt dit bedrijventerrein niet alleen ‘energie neutraal’, maar zelfs ‘energie positief’.

Wat is een Smart-Grid? Een Smart-Grid is een stroomnetwerk met extra buffer en sturing, zodat vraag en aanbod beter in balans blijven. Dat maakt de energietoevoer beter voorspelbaar en voordeliger. Een Smart-Grid werkt met:

batterijen en software

handel op de energiemarkt

in- en verkoop van stroom met de buren

Waarom is dit nodig? Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit bij bedrijven toe. Het aanbod van elektriciteit verandert ook, bijvoorbeeld doordat er veel zonnepanelen worden geplaatst. Er is dan overdag veel elektriciteit beschikbaar, ook in het weekend als er geen bedrijvigheid is. Dat alles vereist een stroomnetwerk dat de veranderingen aan kan en betrouwbaar blijft.

Wat als we dit niet doen? Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet ingericht op deze explosieve verduurzamingslag. Vooral de schommelingen in vraag en aanbod van stroom kunnen voor problemen zorgen, waardoor uw bedrijfsvoering of investering in gevaar komt.

Wat gebeurt er als het net vol zit? Op meerdere plekken in Nederland zien we al de volgende situaties, waarbij:

één bedrijf alle capaciteit opslurpt

geen laadpalen meer mogen worden bijgeplaatst

geen zonnepanelen meer kunnen worden aansluiten

zonnepanelen op sommige momenten meoten afschakelen

bedrijven geen elektriciteitsaansluiting of grotere capaciteit kunnen krijgen

bedrijven geen stroom krijgen (black-outs)

Wat willen we bereiken?

Door het verbruik en het opwekken slimmer op elkaar af te stemmen en te bufferen in batterijen, creëren we een stabielere en dus goedkopere stroomvoorziening. Om te kunnen inschatten hoeveel en welke batterijen er nodig zijn doen we nu in Weesp onderzoek.

Hoe gaan we dit doen?

1. Inventarisatie: Buurtonderzoek energie toekomst plannen.

Contact zoeken met zoveel mogelijk bedrijven in Noord.

Wat is het huidige stroomverbruik? En vooral wanneer (zomer/winter/maandag -vrijdag/piek)

Wat zijn toekomstplannen?

Waar en met wie kan stroom gedeeld worden?


Samen met netbeheerder kijken naar de mogelijkheden en toekomstplannen van de aansluitingen en knelpunten​

2. Ontwerp: Welke en hoeveel batterijen zijn er waar nodig?

Waar en hoe kunnen we een smart-grid inrichten?

Welke investeringen zijn er nodig?

Hoe regelen we subsidie & financiering hiervoor?

3. Meedoen: Opzetten van meerdere pilot-systemen.

Meedoen? Op de hoogte blijven van de voortgang of met je onderneming meedoen aan een pilot van dit programma? Meld je zich dan aan bij: duurzaam@ivw-weesp.nl

47 weergaven

Comments


bottom of page