top of page

Ivw opening

De samenwerkingsagenda tussen IVW en Amsterdam is een feit. In mijn interview van 2 edities geleden in de B2B gaf ik aan dat het voor Weesp belangrijk is dat wij als ondernemers goed vertegenwoordigd zijn binnen Amsterdam en dat er dringend behoefte is aan nieuwe werkplekken binnen de bestaande bedrijfsterreinen. Sinds mijn aantreden binnen de IVW moet ik zeggen dat er vanuit beide partijen voortvarend te werk wordt gegaan. Zo is er een samenwerkingsagenda opgesteld die steeds meer vorm begint te krijgen. Deze agenda bestaat onder andere uit duurzaamheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, verkenning en intensivering.


Het zal niet vreemd zijn dat ik mij voornamelijk zal bezighouden met ruimtelijke ordening. Hieronder vallen veel facetten zoals intensivering van bestaande panden en het verbeteren van het aangezicht van diverse panden, mede door middel van subsidieregelingen die we op dit moment met de gemeente aan het onderzoeken zijn. In de vorige B2B heeft u kunnen lezen dat er voor de Nijverheidslaan inmiddels een regeling beschikbaar is, dus maak er gebruik van!


Samen met de bestuursleden Cees van Vliet en Maarten Duineveld zijn er diverse gesprekken geweest met gemeente en overige instanties om te bepalen wat de mogelijkheden zijn om collectief te verduurzamen. Hier zijn ook de nodige subsidieregelingen voor die op dit moment onderzocht worden en waar wij later meer over zullen en kunnen delen.


Ik ben in ieder geval blij verrast dat dergelijke gesprekken mogelijk zijn. De gemeente is voortvarend aan de gang om op alle onderwerpen van de samenwerkingsagenda vooruitgang te boeken. De ambitie bij de overheden en de toeleveranciers is er zeker, en dat laat maar eens temeer zien dat een collectieve vertegenwoordiging met actieve bestuursleden binnen de IVW veel mogelijk maakt.


Het geeft mij een goed gevoel dat ik deel uit ben gaan maken van de IVW want op deze manier kan ik een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het stadsgebied Weesp.


Bouke Albrecht

0 weergaven

Comments


bottom of page