top of page
bedrijfsterrein bij nacht.jpg
Parkmanagement

Er wordt continu gewerkt om de bedrijventerreinen in Weesp schoon, heel en veilig te houden. De afgelopen jaren is hiervoor veel werk verzet door de gemeente, ondernemers en de IVW. Dat zetten we voort onder de noemer Parkmanagement.

Zo pakken wij dat aan

Praktisch parkmanagement begint bij regelmatig toezicht op de openbare ruimte, waarbij actie wordt ondernomen als dat nodig is. Denk aan:

  • Zwerfafval

  • Achterstallig groenonderhoud

  • Herstel van schade (straatverlichting, wegen, trottoirs)

  • Overlast (water, milieu, geluid, verkeer, parkeren)

  • Wenselijke verbeteringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)


Ondernemers maken samen met de gemeente, politie, brandweer en andere partijen afspraken om de criminaliteit en onveiligheid terug te dringen. Dit zijn maatregelen die daaruit voortkomen:

  • beter toezicht door politie, brandweer en beveiliging

  • beter verlichten van bedrijfspanden

  • het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte

  • signalering van criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit.

veiligheid industrieterrein.jpg
Team parkmanagement Weesp
Het vaste team parkmanagement Weesp bestaat uit de volgende deelnemers:
.

Algemene leden
Norbert Masereeuw
Ingrid Kikkert                     
Rein van der Toorn     
    

Gemeente
Elles le Maitre                          
Adil el Maftouhi        

 

Bedrijventerreinen
Noord         
Nijverheidslaan                        

Van Houten Industriepark
Stationsgebied                       


| IVW Coordinator                                  [info@ivw-weesp.nl    | 06-54304821
| Van Lonkhuizen Makelaars                                                       | 06-21501390
| ATN Beveiliging

                         

Gebiedsmakelaar bedrijventerrein
| Noord                        |  e.clerk@amsterdam.nl                        | 06-5006 5762
| Nijverheidslaan         |  adil.maftouhi@amsterdam.nl             | 06-3919 5638         

Contactpersonen

| Norbert Masereeuw |  norbert@nodema.nl                            | 06-54304821
| Joop Bos                   |  joop@bos-kraanverhuur.nl                  | 0294-414970
| Wim de Groot           |  wimenhinkedegroot@gmail.com       | 06-53243921
| Maarten Duineveld   |  maarten.duineveld@pronkjuweel.nl  | 06-21578559

| Ingrid Kikkert             |  i.kikkert@vanlonkhuizen.nl                 | 06-21501390

Het team vergadert 1x per 8 weken. Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. het parkbeheer van alle industrieterreinen in Weesp kunnen neergelegd worden bij: 
info@ivw-weesp.nl |

Of bij het contactpersoon op het betreffende industrieterrein.

meldingen
mp inbraak.jpg
Melding calamiteit (spoed)


Brand, wateroverlast, illegale vuilstortingen, vandalisme, ernstige schade aan gebouwen, ondermijning: dit zijn de acute meldpunten.

wateroverlast.jpg
Melding openbare ruimte (minder spoed)

 

Losse stoeptegel, bankje vernield, lantaarnpaal kapot, groen te hoog, onhandige situaties? Meld het bij de gemeente Amsterdam (registratiesysteem SIA).

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page