bedrijfsterrein bij nacht.jpg
Park management

Revitalisering, herstructurering en verzakelijking van bedrijventerreinen wordt steeds belangrijker. De afgelopen jaren is hiervoor veel werk verzet door de gemeente, ondernemers en de IVW. Er wordt continu gewerkt om de huidige terreinen te transformeren naar aantrekkelijke bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn. Parkmanagement speelt hierbij een belangrijke rol.

Praktisch parkmanagement begint bij de toezicht op de openbare ruimte waarbij actie wordt ondernomen ten aanzien van onderhoud en beheer op het bedrijventerrein. Het gaat om zaken als:

  • Zwerfafval

  • achterstallig groenonderhoud

  • herstel van schades in de openbare ruimte (straatverlichting, wegen, trottoirs)

  • vormen van overlast (water, milieu, geluid, verkeer, parkeren)

  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)


Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers maken samen met de gemeente, politie, brandweer en andere partijen afspraken om de criminaliteit terug te dringen. Maatregelen die voortkomen uit de aanpak met betrekking tot de veiligheid :

  • beter georganiseerd toezicht door politie, brandweer en beveiliging

  • het beter verlichten van panden

  • het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte

  • signalering van criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit.

maarten industrieterrein.jpg
veiligheid industrieterrein.jpg
Team park management Weesp
Het vaste team parkmanagement Weesp bestaat uit de volgende deelnemers:

Maarten van Weel           

Algemene leden
Ingrid Kikkert                     
Rein van de Toorn            
Monique Veldhuijzen        
 

Gemeente
Paul Smit                            
Politie & Brandweer         
 

Contactpersonen industrieterrein
Norbert Masereeuw          
Joop Bos                            
(nog open)                          

| Adviesburo Alma - Coördinator en adviseur| Nienaber makelaars – bestuurslid IVW
| ATN Beveiliging
| IVW - projectmanager

 

| bedrijvenfunctionaris gemeente Weesp/Amsterdam
| Nog niet bekend


 

| Nodema – Industrieterrein Noord
| Bos Kraanverhuur – Industrieterrein Nijverheidslaan
| Van Houten Industriepark

Het team vergadert 1x per 8 weken. Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. het parkbeheer van alle industrieterreinen in Weesp kunnen neergelegd worden bij:

info@ivw-weesp.nl | Monique Veldhuijzen | 06-54 96 1220

Of bij het contactpersoon op het betreffende industrieterrein.

meldingen
mp inbraak.jpg
Meldingen veiligheid en calamiteit


Collectieve beveiliging is er niet alleen om inbraak en vernieling te voorkomen. Ook bij calamiteiten als brand, wateroverlast, illegale vuilstortingen, vandalisme of schade aan gebouwen moet er binnen enkele minuten hulp zijn.

wateroverlast.jpg
Meldingen openbare Ruimte via SIA


Zaken als losse stoeptegels, een vernield bankje, een kapotte lantaarnpaal, schade aan het groen maar ook overlast van zwerfvuil, water of parkeren worden online gemeld bij de gemeente Amsterdam via het registratiesysteem SIA.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

industrie en kantorenparken

Weesp is goed bereikbaar via de snelwegen, het water en het spoor. Er zijn 2 industrieterreinen en 2 kantorenparken in Weesp: Bedrijventerrein Noord, Bedrijventerrein Nijverheidslaan, Industriepark van Houten en het stationsgebied (kantorenpark). Lees verder

stationsgebied.png
Luchtfotos_Weesp_40.jpg
nijverheidslaan.png
van houten woningen 2.jpg