top of page

Onstuimig weer

Even leek het winter te worden, maar inmiddels is het alweer herfst. Net zo onstuimig als de politiek en de ontwikkelingen bij verduurzaming, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.


We kijken met plezier terug op de nieuwjaarsborrel van 11 januari bij PorterHouse. Fijne locatie, goed verzorgde borrel en een mooie en gezellige opkomst van onze leden. Dat motiveert ons als bestuur om vol energie door te gaan met onze activiteiten. En dat wordt het komende jaar net zo onstuimig als het weer!


Gemeente Amsterdam

Binnen de gemeente Amsterdam is de bezetting en de verandering van ambtenaren op de diverse afdelingen een groot issue. Het dagelijks bestuur van Weesp en de gebiedsmakelaars doen er alles aan om zo veel mogelijk ambtenaren te binden aan de projecten die voor Weesp belangrijk zijn. Helaas wisselt de verantwoordelijkheid binnen Amsterdam regelmatig, waardoor er weer een overdracht en dus vertraging optreedt.


Energieproject

Met Smart Grid, ons project voor duurzame energieopslag, gaat het gestaag, maar langzaam. Aan het individuele initiatief ligt het niet, want bedrijven zijn heus bereid te investeren in duurzame oplossingen. Maar om een noodzakelijk collectief te smeden, is toch een stukje lastiger. Logisch, want het is veel werk, maar ondertussen liggen er - ook in Weesp - serieuze energievraagstukken op tafel, met name voor de nieuwbouw waar we allemaal zo blij mee zijn. Met de huidige netcongestie is het de vraag of alle nieuwe panden bij de oplevering wel stroom hebben.


Herinrichting Nijverheidslaan

Met de uitkomst van de participatie omtrent de herinrichting van de Nijverheidslaan zijn we erg tevreden. Alle betrokkenen in het overleg zijn het eens met de planning en de manier waarop de uitvoering gaat plaatsvinden. Zo zie je maar dat als je iets langer de tijd neemt, alle betrokken partijen en individuele belangen toch verenigbaar zijn.


Tot slot: als IVW zijn wij erkentelijk voor de waardering van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie van Weesp. We krijgen dat in de gesprekken met de diverse commissieleden, maar ook tijdens de nieuwjaarsreceptie kwam het in de toespraak tot uiting.
16 weergaven

Σχόλια


bottom of page