top of page

Nijverheidslaan gaat vanaf 18 maart op de schop

Bijgewerkt op: 29 feb.

Het bedrijventerrein Nijverheidslaan wordt vanaf het eerste kwartaal van 2024 stapsgewijs vernieuwd. Een aantal vragen beantwoord.

Wat gaat er allemaal gebeuren aan de Nijverheidslaan?

Volg de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Nijverheidslaan met de BouwApp.  


De ondernemers aan de Nijverheidslaan en de bezoekers van de bedrijven en instellingen mogen zich verheugen op een nieuwe inrichting. Nadat eerder de toegangsweg is aangepakt (fase 1) is het nu tijd voor fase 2: de afslag naar het scheidingsstation en Karwei en de weg na de knik ter hoogte van nummer 14. 


Dat worden - als de plannen niet bedriegen - mooie wegen. Rustige wegen ook, want de snelheid is zoals in vrijwel geheel Weesp teruggebracht naar een 30 km/uurzone. Daar wordt de weg op ingericht, maar vanwege het zware verkeer komen er geen verkeersdrempels. Wel komen er fatsoenlijke trottoirs langs één kant van de weg en bij Karwei gaat het aantal parkeerplaatsen omhoog van de huidige 20 naar 26. Wat onmogelijk wordt, is dat bezoekers van Karwei even de auto langs de kant van de weg parkeren: alleen de parkeerplaatsen worden plekken waar auto’s kunnen worden geparkeerd.


Groener

De Nijverheidslaan wordt niet alleen mooier en de wegen breder (6 meter), maar het bedrijventerrein wordt ook groener. In fase 2a (de afslag naar Karwei) worden nieuwe bomen geplant in de berm langs de sloot. Vanwege het enorme aantal kabels en leidingen in de andere wegen komen daar geen bomen. Er worden in de openbare ruimte geen bomen verwijderd en de nieuwe bomen krijgen grondverbetering. Er wordt nog onderzocht of de grondverbetering ook bij bestaande bomen toegepast kan worden. Verder komt er nog het nodige groen bij in de vorm van bloemrijk gras.


De focus ligt alles bij elkaar op parkeerplaatsen, wegverbreding, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, vervangen van ondergrondse kabels en leidingen en toeritten naar de bedrijven. Dit alles moet bestand zijn tegen intensief gebruik door zware vrachtwagens. Er worden nieuwe materialen gebruikt en de beschikbare ruimte wordt volgens de gemeente zo goed mogelijk ingericht voor de bedrijven. Onder de grond worden kabels en leidingen vervangen en het regenwaterriool wordt gescheiden van het afvalwaterriool.


Wanneer starten de werkzaamheden?

Het begint met Fase 2A1 van 18 maart tot 14 mei. Vervolgens volgen nog zes fases met soms een tussenpoos. De werkzaamheden moeten volgens de planning afgerond zijn op 23 april 2025 (dit is geen schrijffout) of zoveel mogelijk eerder.


Subfases

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Dit gebeurt per zogenoemde subfase. De verharding van één weghelft wordt opgebroken (dit duurt een aantal dagen afhankelijk van de grootte van de subfase) en direct erna wordt de tijdelijke verharding (puinfundering) aangebracht. Er is gekozen om geen rijplaten neer te leggen omdat die verschuiven, glad worden etc. Verkeer kan ondertussen over de andere helft blijven rijden, ook zwaar verkeer.


Daarna gaat Waternet in de andere helft van de subfase het riool vervangen en brengt direct erna puinfundering aan, zodat uiteindelijk de hele subfase in de tijdelijke verharding ligt. Dura Vermeer brengt eerst aan de ene kant en daarna aan de andere kant de banden, kolken en straatwerk aan de buitenzijde aan, zodat steeds een weghelft openblijft voor verkeer.


Dura Vermeer gaat de rijbaan voor de subfases voorbereiden (funderingsbaan op hoogte brengen, zandlaag aanbrengen, et cetera) en daarna het straatwerk aanbrengen.


Samenwerking

Wordt er rekening gehouden met de bedrijven?

Absoluut. De samenwerking tussen gemeente, ondernemers en organisaties als Dura Vemeer en Waternet is er in dit geval één om in te lijsten. Vanaf het begin zijn de ondernemers via onder andere de IVW betrokken bij de werkzaamheden en zij hebben daadwerkelijk inspraak. 

De ondernemers hebben daadwerkelijk inspraak


Een voorbeeld is dat in overleg met de ondernemers gekozen is om te bestraten in de weekenden. Verder worden verkeersregelaars ingezet zodat al het verkeer het werk kan passeren. Wel dient rekening gehouden te worden met een tijdelijke stremming bij het laden of lossen van bouwmaterialen, waarbij de duur van de stremmingen vooraf wordt gecommuniceerd. Tevens dient er rekening te worden gehouden met enige verkeershinder en parkeeroverlast.


Met inritten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Natuurlijk zal een inrit even dicht zijn als daar een buis wordt vervangen, maar die gaat zo snel mogelijk weer open en voor calamiteiten liggen er rijplaten. Voor de bedrijven waarvoor geldt dat er maar 1 inrit is, wordt gezamenlijk ter plekke gekeken naar de beste oplossing.


Aan de Nijverheidslaan is ook het drukbezochte afvalscheidingsstation van de GAD. Gaat dat wellicht een paar dagen dicht?

In overleg met het afvalscheidingsstation GAD is besloten dat de GAD tijdens de weekenden dat er in fase 2A wordt bestraat op vrijdag en zaterdag dicht zal zijn. Het gaat in totaal om 2 weekenden. Welke weekenden is nog niet bekend. De GAD zal dit op de website gad.nl communiceren en tevens alternatieve locaties aangeven. 


En blijft Karwei bereikbaar? 

Ja hoor, Karwei gaat geen dag dicht, laat de bedrijfsleider weten.


Is er nog iets vermeldenswaardig?

De projectleider laat weten dat tijdens de werkgroepen constructief samengewerkt is tussen de gemeente en de ondernemers en dat het goed is om te zien dat ondernemers elkaar onderling helpen, bijvoorbeeld door parkeerplekken beschikbaar te stellen als er bij de ander werkzaamheden zijn.


Volg de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Nijverheidslaan met de BouwApp.  


© WeesperNieuws Extra - 14-02-2024

Tekst: Hans PeijsFoto credits: WeesperNieuws


62 weergaven

Comments


bottom of page