top of page

Met 30 km per uur de drukke laatste maand in

Het jaar is bijna om - en wat een activiteiten hebben wij als IVW-bestuur nog onder onze hoede!

Zo geldt er sinds 8 december in bijna heel Weesp een maximum snelheid van 30 km per uur. De gemeente heeft een hoofdroute vastgesteld waarop 50 de limiet blijft. Eén zo'n route is: Rijnkade, Flevolaan, Gemeenschapspolderweg, Pampuslaan, Bloemendalerweg, Waterlinie (en vice versa). Maar de route via de Hogeweijselaan is 30 km per uur. Dit kan verwarrend zijn en dat komt de veiligheid niet ten goede. Het heeft inmiddels de aandacht van de gemeente.Op het gebied van Mobiliteit en Veiligheid wordt er verder extra aandacht besteed aan het Scharnierpunt (Amstellandlaan-Rijnkade) en de welbekende 'vreemde kruising' bij Denso (Gemeenschapspolderweg-Hogeweyselaan). Voor fietsers zijn dit gevaarlijke plaatsen om over te steken. Het fietsgebruik is ook hier sterk toegenomen en wij vinden dat er een veiligere fietsoversteek moet komen.


Intensiveren en parkmanagement

Vanuit onze portefeuille Ruimtelijke Ordening wordt een pilotprojectteam opgezet dat helpt bij de procedurele aanvragen voor het intensiveren van bedrijfsgebouwen. Vanuit de gemeente is onze gebiedsmakelaar, Elles Le Maitre-de Clerk, hierbij betrokken. Nu nog blijven aanvragen liggen omdat ze botsen met onderdelen van het bestaande beleid.Onze vaste commissie Parkmanagement liep op 29 november weer een schouwronde op Noord en de Nijverheidslaan. Dit in samenwerking met politie, brandweer en ATN Beveiliging. Over het algemeen is het beeld van de terreinen positief. Alle aanbevelingen en bevindingen worden gedeeld met de betrokken partijen voor de nodig opvolging.Tevens bekijkt Parkmanagement samen met Elles de juridische kant van het onderhoud van een aantal private 'achterstraten' op Noord. We hopen de gemeente te kunnen betrekken in het opknappen ervan.Voor de Nijverheidslaan overleggen we over de bereikbaarheid tijdens het grootschalig onderhoud van 2024.


Smart Grid: andere wending

Het Smart Grid Project krijgt voor ons een andere wending. De ondernemers liggen prima op koers om waar mogelijk te verduurzamen en stroom op te wekken. Echter, ook in Weesp blijkt de capaciteit van het netwerk beperkt geworden. Ons is duidelijk gemaakt dat er weinig tot geen nieuwe zware aansluitingen of uitbreidingen toegestaan worden op het huidige netwerk. Een punt van zorg, zeker gezien het aantal nieuwbouwprojecten die op de verschillende terreinen op stapel staan.


Kortom: we hoeven ons nog niet te vervelen zo vlak voor het einde van het jaar. Het gehele bestuur van de IVW wenst jullie fijne feestdagen!
14 weergaven

Comments


bottom of page