top of page

IVW wil input van de leden

Leden van ondernemersvereniging IVW mogen voorzitter Mario van Dijkhuizen en de overige bestuursleden prikkelen. Graag zelfs. Ieder lid dat wil dat het bestuur iets oppakt of aanpakt, is welkom. 


De woorden die Van Dijkhuizen (foto boven) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Fort Uitermeer sprak, moeten worden gezien als een soort 'kom maar op met je input'. Van Dijkhuizen liep in zijn woorden de verschillende portefeuilles na en bedankte de bestuursleden voor al het werk dat in 2023 is geleverd, maar hij kwam ook om, zoals dat wordt genoemd, informatie op te halen. Het bestuur kan het immers ook niet alleen: het zijn de leden die de IVW maken. Dus ieder lid dat een idee heeft, iets signaleert of wil dat iets wordt opgepakt, mag zich melden bij het bestuur. Graag zelfs.


De bijeenkomst had verder vooral een heerlijk informeel karakter waarbij het er vooral om ging elkaar weer eens te zien en te spreken en natuurlijk om elkaar een goed, ondernemend en bovenal gezond 2024 te wensen.


Foto's: Brian Elings14 weergaven

Comments


bottom of page