top of page

Goede bereikbaarheid is essentieel voor onze bedrijven

Bijgewerkt op: 7 dagen geleden

Waarom ik mij inzet voor het intensiveren van de bedrijventerreinen in Weesp? Simpel: er is nauwelijks nog bouwgrond waarmee de werkgelegenheid kan meegroeien met de stad. Uitbreiden op de huidige locatie is eigenlijk alleen mogelijk door het optoppen van het pand. Op basis van de huidige regels lukt dat simpelweg niet.


Vanuit de IVW zijn wij dan ook al bijna een jaar bezig met de gemeente Amsterdam om aangepast beleid te realiseren voor nieuwe ontwikkelingen die afwijken van het geldende omgevingsplan. De parkeernorm is een belangrijk onderdeel hiervan: een van de grootste belemmeringen voor het intensiveren van gebouwen op dit moment. 


Mobiliteitsplan

Met hulp van onze gebiedsmakelaar Elles le Maitre-de Clerk hebben we een 'pilot' opgestart in de gemeente Amsterdam waar dergelijke trajecten getoetst en bekeken worden. Om intensiveren mogelijk te maken, is maatwerk nodig. In plaats van de standaard-parkeerplaats per vierkante meter vloeroppervlakte kunnen we beter kijken naar een mobiliteitsplan dat de duurzaamheid bij de bedrijven bevordert. Gelukkig ziet de gemeente ook de noodzaak van intensiveren van gronden en is er inmiddels een aparte projectleider aangesteld voor deze pilot. Wellicht heeft het bezoek van de wethouder in april hier ook een positieve impuls aan gegeven. Uit onze enquête onder de ondernemers blijkt dat er behoefte is aan een goede bereikbaarheid, niet per se parkeren voor de deur. Goede bereikbaarheid is dus essentieel voor een gezond bedrijventerrein.


Inventarisatie

Met subsidie van de gemeente kunnen wij nu gebruikmaken van de diensten van Breikers. Dat is een stichting die bedrijventerreinen helpt met het inventariseren van concrete behoeften aan slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. Wij zullen jullie te zijner tijd hierover benaderen. Het gaat de gemeente helpen om bepaalde toetsingscriteria binnen het omgevingsplan aan te passen, zodat duurzame mobiliteit voorrang krijgt boven het aantal extra te creëren parkeerplaatsen.


Medewerking

Het zal uiteraard een kleine inspanning van de ondernemers vragen om deze informatie te delen, maar het is van groot belang dat wij kunnen rekenen op jullie medewerking. Alleen dan kunnen wij zorgen dat er iets gaat veranderen. Want we willen toch allemaal dat de woon-werkratio (de werkgelegenheid laten meegroeien met inwonersaantal) op de vastgestelde 0,9 blijft?20 weergaven

Comments


bottom of page