top of page

De zomer voorbij…

De zomer laat zijn laatste mooie dagen zien. Ik hoop dat eenieder genoten heeft van de vakantieperiode. Voor ons is het tijd om de draad weer op te pakken. Als IVW-bestuur vinden we het belangrijk om het structurele overleg met de gemeente voort te zetten en daarin de belangen van ondernemers in Weesp te behartigen. Daarnaast gaan er in de regio diverse activiteiten van start die ook voor de ondernemers in Weesp interessant zijn. Wij zetten daar binnenkort een overzicht van op onze website.


Wisselingen

Dankzij de gebiedsmakelaars hebben we goed contact met diverse projectleiders en kwartiermakers binnen de ambtelijke organisatie van Amsterdam, maar een aantal daarvan heeft inmiddels een andere functie of portefeuille. Dat komt onze projecten niet ten goede. Ook al komt er weer een vervanger, door de inwerkperiode loopt een dossier toch weer vertraging op.


Wonen en werken

Gelukkig weet ik vanuit de bestuurscommissie dat eenieder in Amsterdam echt wel een succes wil maken van de bestuurlijke integratie. Daarbij heeft Weesp een zekere bestuurlijke vrijheid die ruimte geeft om eigen punten in te brengen en plannen te blijven maken waarvan wij, met jullie inbreng, denken dat het nuttig en noodzakelijk is voor het ondernemersklimaat in Weesp. Persoonlijk denk ik dat het met de huidige groei van het aantal inwoners, nog een hele uitdaging gaat worden om op logistiek gebied wonen en werken samen te laten gaan.


Leuke cijfers

Wat ik heel leuk vond waren de cijfers die het WeesperNieuws boven water had gehaald op het gebied van aantal inwoners, wonen, arbeidsparticipatie en energieverbruik en dat alles op geografische indeling. Deze serie artikelen geeft een interessante inkijk in de ontwikkeling van stadsgebied Weesp/Driemond. Om één opvallend cijfer te noemen: het aantal bedrijven in Weesp is gestegen van 2065 (in 2017) naar 3000 (in 2021), toe te schrijven aan de enorme groei van het aantal zzp'ers.


Borrel

Ik hoop velen van jullie weer te zien tijdens de IVW Businessborrel op 28 september bij Pover.


Mario van Dijkhuizen

Voorzitter IVW

5 weergaven

Comments


bottom of page