top of page

De verbinder tussen ondernemers en gemeente

Namens de gemeente Amsterdam ben ik aangesteld als de gebiedsmakelaar voor de bedrijventerreinen in Weesp. In deze functie probeer ik de verbinder te zijn tussen de ondernemers en de IVW aan de ene kant en het grote, complexe ambtelijke Amsterdam aan de andere zijde.Regelgeving en veranderende regels: sinds we bij Amsterdam horen, kan het namelijk nog best een interne zoektocht zijn bij wie van de 18.000 ambtenaren in Amsterdam je moet zijn met een specifieke vraag! Om dat probleem te tackelen heeft elk gebied en wijk in Amsterdam een eigen gebiedsmakelaar als tussenpersoon. Naast de bedrijventerreinen ben ik ook de gebiedsmakelaar voor Driemond.


Samen met de IVW

De samenwerking met de IVW ervaar ik als heel prettig en nuttig. De lijnen zijn kort en we werken met z’n allen hard aan de samenwerkingsagenda, die is opgesteld door de IVW en de gemeente. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn onder andere behoud van de ruimte om te ondernemen, duurzaamheid, bereikbaarheid en openbare ruimte. Op alle onderwerpen lopen inmiddels projecten of samenwerkingsverbanden. Samen met het Parkmanagement van de IVW neem ik ook deel aan het actief controleren en monitoren van de openbare ruimten op de terreinen. Voor het Smart Grid project binnen de portefeuille Duurzaamheid zet ik mij in om de juiste ambtenaren vanuit Amsterdam betrokken te krijgen bij dit project. 


Omtrent behoud van ruimte om te ondernemen is een project opgestart om de mogelijkheden van intensivering en functiemenging op de bedrijventerreinen in Weesp in kaart te brengen. De gemeente en de IVW werken nauw samen om een aantal procedurele 'hobbels' te kunnen nemen. We gaan aan de slag met de uitkomsten van de IVW-enquête over mobiliteit en vervoer. We kijken naar toekomstgerichte oplossingen die ook bijdragen aan het aanpassen van de huidige parkeernorm die geldt bij intensivering. Een mooie uitdaging!Een andere mooie ontwikkeling is het vernieuwde contact tussen de IVW en het Domijn. Samen met IVW-voorzitter Mario van Dijkhuizen heb ik recent kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van het Domijn. Er blijken vele raakvlakken te zijn en de contacten zullen in de komende periode weer wat worden versterkt. Ook sluit het Domijn aan bij het parkmanagement. Een mooie stap vooruit!Maar naast al deze projecten ben ik natuurlijk altijd bereikbaar voor de individuele ondernemer voor vragen, opmerkingen en ideeën via e-mail: e.clerk@amsterdam.nl. En ik ben uiteraard aanwezig op alle bijeenkomsten en businessborrels van de IVW met de aangesloten ondernemers. Een leuke bijkomstigheid van mijn werktaken! Ik hoop iedereen daar snel weer te zien!

29 weergaven

Comments


bottom of page