top of page
Enquete mobiliteit

In de Omgevingsvisie 2050 staat dat onze bedrijventerreinen moeten intensiveren zodat er meer werkgelegenheid zal ontstaan. Parkeren op- en het bereiken van deze terreinen is echter nu al een bekend probleem. Hoe gaan we dat in de toekomst opvangen? Welke vorm van slimme (duurzame) mobiliteit heeft u op het oog?

We vragen de ondernemers van Weesp onderstaande enquête te beantwoorden. De uitslag zal besproken worden met de gemeente en geeft mogelijk richting en sturing aan toekomstige mobilteitsplannen. 

Per bedrijf wordt er maximaal één reactie meegenomen.

enquet

Enquete mobiliteit

Vraag 1: Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen uw organisatie?
Vraag 2: Welk vervoersmiddel wordt overwegend gebruikt om uw bedrijf te bereiken?

Vraag 3: Hoeveel procent van uw personeel maakt gebruik van welk vervoersmiddel?

Vraag 4: Welke duurzame alternatieven gebruikt u nu al actief of zouden in de toekomst in gebruik genomen kunnen worden, zodat personeel (deels) de auto kan laten staan? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vraag 5: Als het moet; welke optie(s) zou u dan kiezen om collectief onze mobiliteit te verhogen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vraag 6: Heeft u concrete, slimme of duurzame voornemens op het gebied van mobiliteit?

Bedankt voor de inzending!

bottom of page