top of page

Wonen, werken en recreëren in onze eigen stad

Mijn eerste column als bestuurslid van de IVW begin ik met een compliment aan het huidige IVW-bestuur. Ondanks corona heeft het bestuur de vereniging in de afgelopen tijd levendig en actueel gehouden. Dat was, in een periode waarin wij elkaar nauwelijks konden treffen, geen simpele taak.


Blij verrast was ik dat ik samen met Bouke Albrecht en Mario Dijkhuizen gevraagd ben om het IVW-bestuur te versterken. Dat terwijl ik altijd dacht: als je iets tien jaar gedaan hebt, moet je zeker niet voor een tweede keer aantreden. Hier sta ik nog altijd achter, maar er zijn nogal wat ontwikkelingen in onze mooie stad Weesp.


Met alle bouwplannen die reeds gestart zijn en voor de komende jaren op de plank liggen, gaan we van 18.000 misschien wel naar bijna 35.000 inwoners. Het motto van de IVW is altijd geweest: 'Wonen, werken en recreëren in je eigen stad'. Het is daarom zo belangrijk om de werkgelegenheid te waarborgen en uit te breiden.


De afgelopen tijd is onze laatste gemeenteraad samen met het IVW-bestuur heel actief geweest met het opstellen van de Omgevingsvisie 2050. In deze omgevingsvisie zijn o.a. de normen en waarden van de stad Weesp vastgelegd die meegenomen worden in het economisch beleid van de gemeente Amsterdam. Deze normen en waarden gaan o.a. over het mee laten groeien van de werkgelegenheid met het inwonersaantal, maar ook over duurzaamheid en het behoud (en het liefst uitbreiding) van onze bedrijventerreinen.


Als bestuur zijn wij volop in gesprek met de inmiddels Amsterdamse ambtenaren die de uitvoering van de omgevingsvisie - vakkundig en enthousiast - gezamenlijk tot uitvoer willen brengen, samen met de neutrale ondersteuning van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Het PHB wordt aangestuurd door en gefinancierd vanuit de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.


De vraag die bijna nooit gesteld wordt maar u waarschijnlijk wel heeft: Cees, doe je dit niet uit eigenbelang? Het antwoord daarop is heel simpel: Dat klopt zeker! Ik wil namelijk ook wonen, werken en recreëren in onze eigen stad.


Samen met de Weesper politiek en de ambtenaren hebben we hier dus vooral een gezamenlijk belang. Net als alle inwoners van Weesp en de vele ondernemers op de bedrijventerreinen, maar ook in de binnenstad.


Met andere woorden: alleen samen werkt het!

2 weergaven

留言


bottom of page