Resultaten enquete parkmanagement 2019


In 2019 is ondernemers een enquête gehouden over de kwaliteit van de industrieterreinen. Hier volgt een samenvatting van de resultaten. Het merendeel van de ondernemers voelt zich veilig op het industrieterrein. Een onveilig gevoel doet zich voor als iemand buiten werktijd alleen in het pand is en/of naar de parkeerplaats loopt en/of zich op slecht verlichte plekken van het terrein bevindt. 10% van de ondernemers heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met vernieling en 7% met inbraak (pogingen). De bereidheid tot het doen van aangifte is het grootst bij significante incidenten/calamiteiten. Bij een relatief onbeduidend incident wordt geen aangifte gedaan.


Meer dan de helft van de ondernemers ervaart weleens overlast, bijvoorbeeld door het parkeren van personenauto’s op het terrein van een ander. Maar ook: vervuiling van het industrieterrein en eigen terreinen, te hard rijdende auto’s, het parkeren van vrachtauto’s en overlast van zandauto’s.


Driekwart van de ondernemers heeft een BHV plan waar in het afgelopen jaar gecontroleerd is op brandveiligheid, voornamelijk met behulp van een adviseur of de brandweer. Een kleine 20% controleert het zelf. Dit leidt ertoe dat zich in het afgelopen jaar bijna nooit een brandgevaarlijke situatie heeft voorgedaan.


Brandpreventie bij ondernemers vertaalt zich voornamelijk in het vrijhouden van nooduitgangen, instructie van het personeel en het testen van de installatie.

De bereikbaarheid van het industrieterrein met het openbaar vervoer is een groot probleem voor het merendeel van de ondernemers. Hier moet snel een oplossing voor komen want het gebrek aan openbaar vervoer leidt ook tot een parkeerprobleem. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto’s en voor vrachtauto’s.


Iets minder dan de helft van de ondernemers (zo’n 40%) heeft weleens ondermijnende criminele activiteiten waargenomen zoals bedrijvigheid op ongebruikelijke tijdstippen waar de verdenking valt op drugs gerelateerde zaken.


Bijna driekwart is tevreden over het beheer van de wegdek, openbaar groen en straatmeubilair. Daar waar men niet tevreden is komt dit doordat herstel te lang duurt. Incidenten en klachten zoals kapotte straatverlichting, gebreken aan het wegdek, schade of overlast in de openbare ruimte en het openbaar groen meld je rechtstreeks bij de gemeente met de FIXI-app. Deze app is ook voor ondernemers | www.fixi.nl


Het KvO en parkmanagement heeft zichzelf in de afgelopen jaren bewezen. Het merendeel van de ondernemers is tevreden over de bedrijventerreinen. De aandachtspunten uit het onderzoek worden opgepakt door de werkgroep parkmanagement waar naast ondernemers ook de gemeente, politie en brandweer in vertegenwoordigd is.


3 keer bekeken0 reacties